T I N E K E   V A N   G I L S
  DRAAIEN IS DANSEN MET KLEI
Tineke van Gils  Porselein foto Kees Hageman

Permanente porselein tentoonstelling