T I N E K E   V A N   G I L S  DRAAIEN IS DANSEN MET KLEI


Thee set, Tineke van Gils

Theeset, porselein en saggar klei (Bridgebuilder Tineke van Gils op China TV, CGTN)

Tineke van Gils Blue-White Porcelain
Waves, unieke hangende kommenreeksen, wisselend van uitvoering, lengte + 110 cm
Porselein verkoopexpositie permanent in eigen galerie 't Spint